Kadra nauczycielska

mgr Anita Pytel

Dyrektor szkoły i przedszkola, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, filozofia

mgr Halina Kuśnierz

Zastępca dyrektora szkoły, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Klasa

Wychowawca

 

Agata Borkowska-Fulara
Nauczyciel oddziału przedszkolnego, edukacja muzyczna.

Wioleta Kapusta
Pomoc nauczyciela przedszkola

Klasa

Wychowawca

 

Anna Szyba
Nauczyciel oddziału przedszkolnego

Marta Nawrocka
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

Agata Głownia
Nauczyciel klasy O, WDŻ

Magdalena Tomaszkiewicz
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

Halina Kuśnierz
Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Elżbieta Pastuszka
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, przedsiębiorczość

Klasa

Wychowawca

 

Marta Nawrocka
E
dukacja wczesnoszkolna, przedszkole, świetlica

Klasa

Wychowawca

 

Monika Sowa
Edukacja wczesnoszkolna, język angielski w klasach 0-3, geografia,

Krzysztof Bubak
Nauczyciel współorganizujący kształcenie, doradztwo zawodowe, kick boxing

Klasa

Wychowawca

 

Sylwia Lasoń
Edukacja wczesnoszkolna, tańce, zajęcia rewalidacyjne

Anna Maksymowicz
Nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog szkolny

Klasa

Wychowawca

 

Małgorzata Paliwoda-Gacek
Język angielski, język polski

Klasa

Wychowawca

 

Iwona Bartyzel
Plastyka, technika, język polski, zajęcia rewalidacyjne, język migowy, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

Iwona Bartyzel
Plastyka, technika, język polski, zajęcia rewalidacyjne, język migowy, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

Marzena Siemek
Matematyka, Matematyka dla smyka

Klasa

Wychowawca

 

Marta Kurdziel
Biologia, przyroda, chemia, fizyka

kadra pedagogiczna

 

mgr Kinga Kasprzyk
psycholog szkolny 

mgr Jakub Zieliński
nauczyciel wychowania fizycznego, świetlica szkolna

mgr Ewelina Musiał
logopeda 

mgr Marzena Noworyta
nauczyciel języka rosyjskiego 

ks. mgr Mirosław Smyrak
nauczyciel religii

mgr Agnieszka Banasik
nauczyciel informatyki 

dr Jolanta Wadas
nauczyciel historii i Wos

mgr Małgorzata Jakóbik
sekretariat szkolny