Kadra nauczycielska

mgr Anita Pytel

Dyrektor szkoły i przedszkola, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, filozofia

mgr Halina Kuśnierz

Zastępca dyrektora szkoły, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Klasa

Wychowawca

 

mgr Agata Borkowska-Fulara
Nauczyciel oddziału przedszkolnego, edukacja muzyczna.

Wioleta Kapusta
Pomoc nauczyciela przedszkola

Klasa

Wychowawca

 

mgr Anna Szyba
Nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Marta Nawrocka
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

mgr Agata Głownia
Nauczyciel klasy O, WDŻ

mgr Magdalena Tomaszkiewicz
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

mgr Marta Antkiewicz
Edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Sylwia Lasoń
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, J. polski

Klasa

Wychowawca

 

mgr Agata Płatek
Edukacja wczesnoszkolna

Klasa

Wychowawca

 

mgr Halina Kuśnierz
Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Elżbieta Pastuszka
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, przedsiębiorczość

Klasa

Wychowawca

 

mgr Marta Nawrocka
E
dukacja wczesnoszkolna, przedszkole, świetlica

Klasa

Wychowawca

 

mgr Monika Sowa
Edukacja wczesnoszkolna, język angielski w klasach 0-3, geografia,

mgr Krzysztof Bubak
Nauczyciel współorganizujący kształcenie, doradztwo zawodowe, kick boxing

Klasa

Wychowawca

 

mgr Jakub Zieliński
nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki, świetlica szkolna

mgr Anna Maksymowicz
Nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog szkolny

Klasa

Wychowawca

 

mgr Małgorzata Paliwoda-Gacek
Język angielski, język polski

Klasa

Wychowawca

 

mgr Iwona Bartyzel
Plastyka, technika, język polski, zajęcia rewalidacyjne, język migowy, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

mgr Anna Maksymowicz
  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Klasa

Wychowawca

 

mgr Marzena Siemek
Matematyka, Matematyka dla smyka

pozostała kadra pedagogiczna

 

mgr Marta Kurdziel
Biologia, przyroda, chemia, fizyka

mgr Marzena Noworyta
nauczyciel języka rosyjskiego 

mgr Ewelina Musiał
logopeda 

mgr Małgorzata Jakóbik
sekretariat szkolny

dr Jolanta Wadas
nauczyciel historii i Wos