Egzamin 8 klasisty

Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy, wyniki, zmiany, przedmioty i arkusze

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem od 23 do 25 maja (wtorek-czwartek) 2023 roku. Z kolei dla uczniów, których nauka kończy się w semestrze zimowym egzamin odbędzie się od 11 do 13 stycznia (środa-piątek) 2023 r. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r. w systemie ZIU dostępnego na stronie www.wyniki.edu.pl, a dla egzaminu przeprowadzanego w styczniu - 31 stycznia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, przeprowadzanym z 3 przedmiotów wyłącznie w formie pisemnej. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych zamiast podstawy programowej, a na zdających czekać będą spore zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie jest określony minimalny próg zdawalności. Arkusze egzaminacyjne zawierać będą zarówno zadania zamknięte oraz otwarte, a za rozwiązanie zadań maksymalnie będzie można uzyskać 105 punktów. W zależności od przedmiotu czas trwania egzaminu ósmoklasisty waha się od 90 do 120 minut.

ważne informacje

zmiany w wymaganiach do egzaminu

Centralna Komisja Egzaminacyjna Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków

Materiały

materiały c.d

materiały