Edukacja domowa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Płokach

Przyjazna edukacji domowej

 • Pandemia wprowadziła wiele zamieszania w systemie edukacyjnym tak w Polsce jak i na całym świecie. Konieczność nauczania zdalnego była niełatwym zadaniem z jakim musieliśmy się wszyscy zmierzyć. Izolacja społeczna, ciągłe przebywanie wyłącznie z domownikami dla wielu bywa stresujące, wprowadza nerwową sytuację, monotonie i brak motywacji do przyswajania wiedzy.
 • Z tego też powodu większość rodziców, uczniów jak i nauczycieli z utęsknieniem czeka na powrót do nauki stacjonarnej, do szkolnego rozgardiaszu, kontaktu personalnego, do rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych, gdyż tylko ta w ich ocenie jest jedyną alternatywą skutecznego rozwoju kompetencji dydaktycznych, emocjonalnych i społecznych dla ich dzieci.

Nie od dziś wiadomo, że ilu ludzi tyle opinii, co jednemu pasuje dla drugiego bywa nie do zniesienia… i dobrze, bo dzięki temu mamy różnorodność i pięknym jest wybrać dla siebie to co nas uskrzydla, co daje nam wiarę w własne możliwości i sprawia że czujemy się potrzebni.

Jako szkoła realizująca autorski program szkoły dla SZTUKI ŻYCIA staramy się mieć oczy szeroko otwarte i zawsze dbać o rozwój i potrzeby naszych uczniów i ich rodzin.

Edukacja domowa w naszej szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa w Płokach jest miejscem przyjaznym edukacji domowej. Doskonale rozumie założenia edukacji domowej i proponuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie z naszej strony w zakresie:

 • Udostępniania podręczników szkolnych,
 • Przydzielenie SZKOLNEGO KOORDYNATORA EDUKACJI DOMOWEJ,
 • Konsultacje metodyczne w sprawie realizacji podstawy programowej na bieżąco z nauczycielami danego przedmiotu,
 • Egzaminy i konsultacje możliwe również w formie online,
 • Możliwość spotkań ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, oligofrenopedagogikę, logopedą oraz nauczycielem gimnastyki korekcyjnej,
 • Możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach rozwijających i wspierających,
 • Bieżąca komunikacja z nauczycielami i dyrektorem szkoły odbywa się poprzez e-dziennik,
 • Forma egzaminów uzgadniana indywidualnie z rodzicami.

Czym jest edukacja domowa?

 • Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka biorą na siebie rodzice bądź prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują edukację swoich dzieci w sposób interpersonalny– stosownie do wieku, potrzeb, predyspozycji oraz zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z podstawą programową na danym poziomie nauczania.
 • Dzieci które korzystają z nauczania domowego zostają zapisane do szkoły stacjonarnej, w której formalnie są uczniami, jednak nie mają obowiązku uczęszczania na tradycyjne lekcje. Uczniowie otrzymują legitymację szkolną i mają prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.