O NAS

Witamy na stronie Publicznej Szkoły w Płokach!

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji na temat naszej placówki.

Szkoła w Płokach działa nieprzerwanie od 203 lat.

 • W 2009 roku przekształciła się ona w placówkę społeczną, początkowo jej kierowaniem zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Płok, które potem przekazało to zadanie Fundacji na rzecz Edukacji.
 • W listopadzie 2016r., decyzją władz miasta i gminy Trzebinia oraz małopolskiej Kurator Oświaty, prowadzenie placówki zostało przekazane Stowarzyszeniu Dzieciaki na bis – założonej przez Rodziców i Nauczycieli.

O4 listopada 2016r. zaczyna się nowa historia bardzo starej i zasłużonej Szkoły. Składa się ona z Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, którymi kieruje dyrektor i pedagog – Anita Pytel.

Grono pedagogiczne składa się z 24 nauczycieli

 Naszymi atutami są małe zespoły  klasowe, pozwalające na indywidualizację procesu nauczania oraz pełne bezpieczeństwo uczniów.  Stosunkowo niewielka społeczność szkolna sprzyja stworzeniu atmosfery pełnej życzliwości, wzajemnej akceptacji i pomocy.

 Rozwijamy indywidualne pasje uczniów i odkrywamy ich talenty. Odbywa się to podczas lekcji szkolnych, jak i szeregu nieodpłatnych zajęć dodatkowych. Wiemy, jak ważne w dzisiejszym świece są umiejętności społeczne, ekonomiczne i językowe. Dlatego nasi wychowankowie mają rozszerzony język angielski, dodatkowo uczą się języka rosyjskiego oraz języka migowe, który stanowi integralną część misji naszej szkoły jaką jest otwartość na potrzeby każdego człowieka.  

Nasze zaangażowanie  w rozwój młodego człowieka to  również dbałość o obcowanie z kulturą wyższą dlatego regularnie wyjeżdżamy do teatrów, co jest też dodatkowym czynnikiem integrującym środowisko szkolne. 

Uczniowie rozwijają swoje indywidualne umiejętności i predyspozycje  poprzez udział w nieodpłatnych  zajęciach :

 • programowania,
 • przedsiębiorczości,
 • filozofii,   
 • "matematyka dla smyka"
 • karate,
 • kick boxing,
 • szachy,
 • zioła w kuchni i medycynie,
 • tańce,
 • elementach akrobatyki,
 • SKS;
 • nauka jazdy konnej
 • sensoplastyka.