Apteczka pomocy emocjonalnej

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

W naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 realizowany jest program APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami, które napotykają na swojej drodze.Program opiera się na filarach psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana.Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw izachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Część 1. APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?

Część 2. OPTYMIZM - myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

Część 3. PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!

Część 4. KREATYWNOŚĆ - ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

Część 5. WYTRWAŁOŚĆ - nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE - dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

Część 7. SZCZEROŚĆ - nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ - próbuj zrozumieć i wspierać innych!

Część 9. WDZIĘCZNOŚĆ - okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

Część 10. MARZENIA - ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

 

Każda z 10 części tematycznychobejmuje 3 spotkania po 45 minut. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu we wtorki na ósmej godzinie lekcyjnej. Zakłada się, że optymalne rezultaty przyniesie zrealizowanie wszystkich spotkań w trakcie jednego roku szkolnego. Program został tak zbudowany, że dwa pierwsze spotkania w każdej części są najistotniejsze dla danego tematu, a trzecie spotkanie ma charakter rozszerzający. W naszej szkole zajęcia z uczniami prowadzone w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym. Zajęcia prowadzone są w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, dzieci podczas zajęć chętnieangażują się w czynny udział, mogą  wypowiadać się  bez obaw o ocenę, krytykę, czy wyśmianie przez rówieśników.Jeżeli człowiek zrani się  lub skaleczy szuka apteczki pierwszej pomocy medycznej, by opatrzyć zranione miejsce lub zażyć leki by uśmierzyć ból. Natomiast nasi uczniowie podczas gdy zranią swoją duszę lub mają problem z wyrażaniem emocji mogą sięgnąć do apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry nastrój, wiaręwe własne możliwości i poprawiać swoją odporność psychiczną.