Wywiadówka rozpoczynająca Rok Szkolny 2021/2022

Dyrektor wraz z wychowawcami zaprasza rodziców na zebranie

według następującego harmonogramu:

dnia 2.IX.’21r. o godz. 16.00 zebranie rodziców uczniów klas I-III;

dnia 2.IX.’21r. o godz. 17.30 zebranie rodziców klas IV-VIII;

dnia 3.IX.’21r. o godz. 17.00 zebranie rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz Oddziału Przedszkolnego