Wytyczne MEN.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zasad oraz warunków nauki w domu.