Wyjazd do szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Dzięki organizowanej w Powiatowym Szpitalu w Chrzanowie akcji pod nazwą „Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowotnej”, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach, mogli poznać pracę lekarzy, ratowników medycznych, zapoznać się z aparaturą medyczną ratującą ludzkie życie, jak również mogli poznać zasady udzielania I pomocy. Dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom szpitala
w Chrzanowie.