Wycieczka do kina :)

Dnia 16 kwietnia 2019 roku odbędzie się wycieczka do Kina w Jaworznie. 
Grupa młodsza 0-IV 
Film Ralf w Internecie + prelekcja na temat bezpieczeństwa w sieci
lub kino + spotkanie edukacyjne ze strażą pożarną
Grupa starsza V-IIIg
Film Kurier + audiowizualna lekcja historii
Koszt ok 25 zł
Zapisy i pieniążki proszę składać u wychowawców