Wielkie odsłonięcie tablicy upamiętniającej odzyskanie Niepodległości oraz otwarcie siłowni plenerowej.

WDZIĘCZNI ZA BEZCENNY DAR WOLNEJ
I NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY 1918-2018
Taki oto napis widnieje na tablicy pamiątkowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach, której uroczyste odsłonięcie wraz z oddaniem do użytku siłowni plenerowej miało miejsce 8 czerwca 2018r. Dzień ten zapisze się w historii naszej szkoły jako dzień niezwykle ważny. Całą uroczystość uświetniły wystąpienia zaproszonych gości, pre

no images were found

lekcja nauczyciela historii oraz występ artystyczny uczniów.