Uroczystość Wszystkich Świętych

W dniu 29 października z okazji zniżających się Świąt Wszystkich Świętych w naszej szkole został zorganizowany dzień Świętych.

Szkolny Dzień Wszystkich Świętych to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na WIELKICH ludzi, którzy WYGRALI swoje życie. Święci i błogosławieni ofiarowali nam nie tylko przykład żywej wiary, ale nade wszystko poprzez prawe życie, wskazali drogę do szczęścia, drogę, którą powinien podążać człowiek, pragnący w sposób pełny zrealizować swoje człowieczeństwo. I choć wydawać się może, że to postacie z odległych epok, to jednak do dziś stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń, bo przecież „taki duży, taki mały może ( tu i teraz) świętym być”