Tu programujemy ;)

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Tu#programujeMY2”, zapewniający wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół z województwa małopolskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa , Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.