Świąteczne kartki Dobroczynne

Szanowni Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Przed Świętami Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski włączył się w akcję charytatywną Świąteczne Kartki Dobroczynne zainicjowaną przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Organizacja ta wspiera osoby chore i niepełnosprawne.
Zorganizowaliśmy w szkole sprzedaż kartek , z których dochód w całości przekazaliśmy na konto Stowarzyszenia.
Otrzymaliśmy podziękowania i dyplomy uznania za zaangażowanie się w akcję. Nie udałoby się to jednak bez Waszej pomocy.
W związku z powyższym składamy wyrazy wdzięczności za zakupione kartki , a tym samym wsparcie tak szlachetnego przedsięwzięcia.
Celem naszej edukacji jest, między innymi, kształtowanie u uczniów świadomej tolerancji, rozbudzanie wszechstronnej gotowości do zrozumienia, poszanowania i akceptacji osób chorych i niepełnosprawnych. Uważamy, że czynny udział w tego typu akcjach jest najlepszym przykładem wdrażania młodzieży w realizację naszych założeń.
Ponadto chcieliśmy poinformować, iż z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych ponownie postanowiliśmy włączyć się w akcję sprzedaży kartek. Cena za sztukę wynosi 2 zł. Kartki można zakupić u opiekuna Samorządu Uczniowskiego- pani Agnieszki Krzemień.

no images were found