Program LIFE

W ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, nasze przedszkole i oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach zostało hojnie obdarowane przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w oczyszczacze powietrza. Dziękujemy