Nasi przyjaciele

„Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…  Wtedy proste-dziękujemy zawiera wszystko,
co chcemy wyrazić”. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Publicznej Szkoły i Publicznego Przedszkola w Płokach serdecznie dziękują:

 

 

 

Rodzicom Uczniów Publicznej Szkoły i Publicznego Przedszkola

 

 

 

Panu Grzegorzowi Turek-stacja paliw Radtur

Państwu Natalii i Tomaszowi Kępkom-Firma Caterjan

Panu Anatolowi Okoczukowi-Firma Artmlecz

 

Pani Barbarze Rejdych-Sklep Spożywczo-Przemysłowy Emma

 

Pani Annie Jankowskiej-sklep Raj Dziecka

Panu Antoniemu Pawlakowi-Piekarnia Pawlak. Sp. Z o.o.

 

 Intermarche w Trzebini

 

Górce Cement

Panu Kamilowi Wrzosowi-Projektor Wolontariat Studencki

 Fundacji Rozwoju Wolontariatu

 

Wspólnocie Leśnej w Płokach

 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Płokach