Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Trzebinia