KONKURS

TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW 7 – 11. 10. 2019r.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOKACH

Zaprasza uczniów kl. I-III oraz uczniów kl. V-VIII

Do udziału w konkursie literackim

„MÓJ LIST DO POTOMNYCH”

Przedmiotem konkursu jest napisanie listu do swojego rówieśnika, który żył będzie w Płokach za 100 lub 200 lat. 

Cele konkursu:

– zainteresowanie dzieci tradycyjną formą korespondencji,

– przypomnienie formy i znaczenia listu,

– zwrócenie uwagi na staranność i poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi

pisemnej,

-rozbudzanie wyobraźni.

Założenia konkursu:

-każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list prywatny lub oficjalny. Zrób to tak, jakbyś chciał/-a opowiedzieć o Twoim życiu w dzisiejszych czasach rówieśnikowi, który za sto lat przeczyta Twój list.

– praca nie powinna przekraczać 3 stron papieru formatu A4;

– przy ocenie listu istotne będą następujące kryteria:

 a) poprawność ortograficzną, stylistyczną i interpunkcyjną,

 b) zachowanie wymagań wypowiedzi epistolograficznej,

 c) logiczne powiązanie całości wypowiedzi,

 d) poziom literacki listu (bogactwo zastosowanych środków stylistycznych),

 e) oryginalność formułowania myśli.

– w kopercie oprócz listu powinna znaleźć się kartka z danymi uczestnika konkursu

(imię i nazwisko, klasa).

Organizacja konkursu:

– prace należy złożyć do dnia 11 października 2019r. do godz. 14:15 w sekretariacie Szkoły

-oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Dyrekcję Szkoły

– podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 14 października 2019r.

– dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody,

– nagrodzone listy zostaną umieszczone w Kapsule Czasu podczas uroczystości jubileuszowych 200-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!