Konkurs na nazwę szkolnej gazety.

Ogłaszam konkurs na nazwę szkolnej gazety. Wszyscy chętni – uczniowie, rodzice mogą zaproponować nazwę. Wybierzemy najlepszą. Nagrodą będzie udział w wycieczce do Katowic! Propozycje, w podpisanej kopercie, proszę kierować do Przewodniczącego SU – Szymona Kudeli.