Klasa 7

Matematyka

Zadania ze zbioru zadań ze str 83,84, 101

Geografia

1 Temat: Zmiany w polskim przemyśle str. 134 – notatka do zeszytu. W zeszycie ćwiczeń wykonać ćwiczenia str- 84-85

2. Temat: Energetyka str. 138 – notatka do zeszytu. W zeszycie ćwiczeń wykonać ćwiczenia na stronie 86-87.

W poniedziałek po powrocie lekacja – Gospodarka morska oraz powtórzenie. W piątek zaraz po powrocie klasówka z całego działu Rolnictwo i przemysł Polski.

Bardzo proszę uzupelnić ćwiczenia – będą sprawdzane po powrocie.

Angielski

1.Uzupełnić ćwiczenia od str.5 – 43 ( będą sprawdzane)

2.Powtórzyć słownictwo ze str.42 zrobić w zeszycie ćw. 2 i 3.

3.Stopniowanie przymiotników, podręcznik str. 113 ćw. 1-6 w zeszycie.

4.Napisać streszczenie wybranego tekstu z rozdz. 1-4.w zeszycie

5.Powtórzyć czas past Simple i past continuous str.36 (teoria) zrobić ćwiczenia 4-6 z podręcznika ze str.112.

Historia

Świat na drodze ku wojnie. ( Przeczytać i zrobić notatkę do tematu)

Uczeń powinien:

 • wyjaśnić, jaki wpływ na ład światowy miało powstanie nowych mocarstw w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
 • przedstawić wpływ konfliktów kolonialnych na sytuację w Europie
 • opisać okoliczności powstania trójprzymierza i trójporozumienia
 • opisać sytuację polityczną na Bałkanach w II połowie XIX wieku
 • wyjaśnić znaczenie terminów: trójprzymierze/państwa centralne, trójporozumienie/ententa, aneksja, pacyfizm, „kocioł bałkański”

Na frontach I wojny światowej. (Przeczytać i zrobić notatkę do tematu)

Uczeń powinien:

 • znać datę wypowiedzenia wojny Serbii przez Austro-Węgry (28 VII 1914), datę przyłączenia się Stanów Zjednoczonych do wojny (IV 1917), datę kapitulacji Niemiec (11 XI 1918)
 • omówić przebieg wojny na morzach i oceanach
 • ocenić skutki ogłoszenia przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej
 • wymienić nowe rodzaje broni wykorzystane do prowadzenia wojny
 • wyjaśniać znaczenie terminów: ultimatum, Wielka Wojna, wojna błyskawiczna, wojna pozycyjna, wojna podwodna
 • znać daty: zamachu w Sarajewie (28 VI 1914), bitwy nad Marną (IX 1914), bitwy pod Verdun (1916), podpisania traktatu brzeskiego (III 1918)

Rosyjski

ćwiczenie ze strony 32 i 33 – zrobić cztery wybrane ćwiczenia na osobnej kartce.

Biologia

Podręcznik str. 153 – 162 + ćwiczenia z całego układu wydalniczego

Polski

Życiorys Skawińskiego CV – przesłać mailowo najpóźniej do pn 16.03. (data przedłużona o kilka dni, niż wcześniej ustalaliśmy). Można przesyłać prace w wersji komputerowej, a jeśli już ktoś napisał ręcznie – wystarczy przesłać zdjęcie lub skan. sylwia.lason@tlen.pl


Chemia

Utrwalać wiadomości z podręcznika od strony 130-155 + wykonywać ćwiczenia z podręcznika str 155 zadanie 1,2,3 w zeszycie przedmiotowym + zeszyt ćwiczeń str. 80,81,82

Fizyka

Uzupełnić karty pracy wcześniej rozdane z I zasady Dynamiki + zeszyty ćwiczeń do strony 74