Klasa 6

Matematyka

Do zrobienia zadania ze stron 98,99, 101 ze zbioru zadań

Geografia

1 temat: Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn

Opisy miast wykonać na osobnych kartkach oraz wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

2 temat: Podsumowanie i sprawdź się sam.(str. 91-93). Proszę w zeszycie wykonać ćwiczenia – sprawdź się sam ze strony 93 w zeszycie oraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 62-64.

W pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły klasówka z całego działu – Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.

Bardzo proszę uzupelnić ćwiczenia – będą sprawdzane po powrocie.

Angielski

1.Uzupełnić ćwiczenia do str. 41.

2.Powtórzyć słownictwo z rozdziałów 1-4.

3.Proszę, by dzieci założyły konto na stronie WWW.macmillaneducationeverywhere.com; Instrukcja jak to zrobić, znajduje się na wewnętrznej stronie okładki ćwiczeń do j. angielskiego. W ten sposób będą mogły utrwalić poznany materiał. W razie problemów z uruchomieniem platformy, proszę o kontakt.

Historia

Pierwszy rozbiór Polski. (Przeczytać i zrobić notatkę do lekcji)

Uczeń powinien:

 • znać daty: wyboru Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski (1764), konfederacji barskiej (1768), pierwszego rozbioru Polski (1772)
 • wymienić reformy, które zostały przeprowadzone w pierwszych latach panowania
 • Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • wyjaśnić, dlaczego szlachta zawiązała konfederację barską
 • wymienić państwa, które dokonały pierwszego rozbioru Polskie
 • rozumieć znaczenie sejmu rozbiorowego 1773-1775
 • znać postać Tadeusza Rejtana

Rosyjski

podręcznik do języka rosyjskiego- przepisać tekst str 104 – 105 (literami pisanymi ). Ćwiczenie 13 str 105.

Biologia

Przegląd i znaczenie gadów str 103-116 + ćwiczenia z tych tematów

Polski

 1. Wykonać w zeszycie ćwiczenia 2-7 z podręcznika str. 116 (wszystkie słowniki są dostępne w Internecie).
 2. Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy ? str. 130 + ćwiczenia
 3. Przeczytanie tekstu ze str.126 oraz wykonanie ćwiczeń 1-8 ze str. 127w zeszycie.
 4. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy str. 133 + ćwiczenia 1-8 w zeszycie.
 5. Przeczytanie lektury „Ania z Zielonego Wzgórza” i napisanie streszczenia.
 6. Użycie dwukropka. Str.139 +ćwiczenia.

Plastyka

Zad. 1 Wykonaj reprodukcję pracy malarskiej że strony 55 pt. „Czerwonopomaranczowa kanna” Georgii O’Keeffe. Farby plakatowe blok techniczny A4

Zad. 2 Wykonaj ćw. 3 ze strony 54.

Technika

Wykonaj ćw. 3/43,ćw 4/44,ćw 5/45.