Klasa 5

Matematyka

Podręcznik str 25 zad 2 poziom A, B , C, mistrz na 5,

Str 28,29 przeczytać o dzieleniu i spróbować po 2 zad z wszystkich poziomów ze str 31 zad 1

str 34 i 36 przeczytać zrobić notatkę z zamianą jednostek, a potem zad 1 poziom A

utrwalenie wiadomości str 40, 41 rozwiązania zadań do zeszytu

Geografia

W pierwszym tygodniu po powrocie zapowiedziana klasówka z całego działu – Krajobrazy Polski.

1.Temat: Przez lądy i oceany str. 86 podręcznik – notatka w zeszycie, ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń z tego tematu: str. 52-54.

2. Temat:Pierwsze podróże geograficzne. Str.91 Krótka notatka do zeszytu. Proszę o wykonanie ćwiczeń ze str. 97 z książki w zeszycie. Zeszyt ćwiczeń str. 55-58.

Bardzo proszę uzupełnić ćwiczenia – będą sprawdzane po powrocie.

Angielski

 1. Uzupełnienie ćwiczeń do str.43.
 2. Powtórzenie i utrwalenie słownictwa od rozdz. 1 do 4.
 3. Proszę, by dzieci założyły konto na stronie WWW.macmillaneducationeverywhere.com; Instrukcja jak to zrobić, znajduje się na wewnętrznej stronie okładki ćwiczeń do j. angielskiego. W ten sposób będą mogły utrwalić poznany materiał. W razie problemów z uruchomieniem platformy, proszę o kontakt.

Rosyjski

podręcznik do języka rosyjskiego – ćwiczenie 7 str 39, ćwiczenie 9 str 39.

Biologia

Podręcznik strona 98-105 przeczytać + referat / plakat do wyboru 1. przekształcenie korzeni 2. przekształcenie pędów 3. przekształcenie liści

Polski

 1. Obejrzenie filmu pt. „ Czerwone krzesło”, dostępny na YT.
 2. Wykonanie ćwiczenia 3, str.133 (napisanie sprawozdania z filmu na podstawie podpunktów z ćwiczenia.)
 3. Przeczytanie informacji o liczebnikach str. 134-137. Zrobienie notatki o liczebnikach na podstawie informacji zawartych w punktach „Nowa wiadomość”.(ćwiczenia zrobimy na lekcji).
 4. Kropka a liczby. Zapisywanie dat. Podręcznik, str. 138-139 ( Proszę, by dzieci przeczytały informacje i zrobiły w zeszytach ćwiczenia 1-4
 5. Pisownia wyrazów z Ó i U. str. 140-143. ( w zeszycie ćwiczenia 1-9)
 6. Przeczytanie lektury „Czerwone krzesło” i napisanie streszczenia.

Historia

Temat: Epoka rycerzy. (Przeczytać i zrobić notatkę do lekcji)

Uczeń powinien:

 • opisać ideał rycerza i jego obowiązki
 • opisać życie codzienne rycerzy
 • wymienić elementy wyposażenia średniowiecznego rycerza
 • scharakteryzować kulturę rycerską
 • znać terminy: rycerz, paź, giermek, herb, kopia,ostrogi, kodeks honorowy

Temat: Średniowieczne miasto i wieś. (Przeczytać i zrobić notatkę do lekcji)

Uczeń powinien:

 • opisać, gdzie i w jaki sposób tworzyły się miasta
 • wyjaśnić, na czym polegały lokacje miast i wsi
 • scharakteryzować główne zajęcia mieszkańców miast
 • przedstawić organy samorządu miejskiego
 • scharakteryzować różne grupy społeczne mieszczan
 • opisać życie i obowiązki ludności wiejskiej
 • wyjaśnić, na czym polegała trójpolówka
 • porównać życie średniowiecznych mieszkańców miast i wsi
 • posługiwać się terminami: gród, osada targowa, lokacja, zasadźca, kupcy, rzemieślnicy, rynek, targi, wójt, burmistrz, rada miejska, ława miejska, ratusz, cech, sołtys, ława wiejska, pług, radło, brona