Klasa 2

12.03.2020r.

Temat: Sprawdzam siebie. Aby do wiosny.

ed. polonistyczna s.46-47 (ćw.)

ed. matematyczna s.18 (podr.)

s.25,26 (ćw.)

13.03.2020r.

|Temat: Dbam o wzrok.

ed. polonistyczna s.40,41 (podr.)

s.51,52 ( ćw.)

ed. matematyczna s.19 (podr.)

s.27,28 (ćw.)

16.03.2020r.

Temat: Dbamy o zęby.

ed. polonistyczna s.42,43 (podr.)

s.53,54 (ćw.)

ed. matematyczna s. 20 (podr.)

s.29,30 (ćw.)

17.03.2020r.

Temat: Odpoczynek jest ważny.

ed. polonistyczna s.44,45 (podr.)

s.55 (ćw.)

ed. matematyczna s.21 (podr.)

s.31 (ćw.)

18.03.2020r.

Temat: Dzień odkrywców. Mój najbardziej niezwykły sen.

ed. polonistyczna s.56,57 (ćw.)

1903.2020r.

Temat: Witaj wiosno!

ed. polonistyczna s.46,47 (podr.)

s.58,59 (ćw.)

ed. matematyczna s.32,33 (ćw.)

20.03.2020r.

Temat: Czy już widać wiosnę w lesie?

ed. polonistyczna s.48,49,50 ( podr.)

s.60,61 (ćw.)

ed. matematyczna s.22 (podr.)

s.34,35 (ćw.)

23.03.2020r.

Temat: Nasze wiosenne porządki.

ed. polonistyczna s.51,52 (podr.)

s.62 (ćw.)

ed. matematyczna s.23 (podr.)

s.36,37 (ćw.)

24.03.2020r.

Temat: Groźna woda.

ed. polonistyczna s.53,55 (podr.)

s.63 ( ćw.)

ed. matematyczna s.24,25 (podr.)

s.38 (ćw.)

25.03.2020r.

Temat: Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, inaczej słyszę.

ed. polonistyczna s.56 (podr.)

s.64,65 (ćw.)

Bardzo proszę utrwalać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 50.

Nie zapominamy o codziennym czytaniu.