Klasa 1 23-27.03.2020

Tydzień 23-27.03.2020

1)      Edukacja zintegrowana
Podr. Str 50-51, ćwiczenia str. 40-41
Edukacja matematyczna
: podr. Str. 19, ćwiczenia str. 25-26

2)      Edukacja zintegrowana
Podr. Str 54-55, ćwiczenia str. 44-45
Bajka Maszy o siedmiu koźlątkach: https://www.youtube.com/watch?v=IZyioEWknbI

piosenka o nieznajomym: https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU

Edukacja matematyczna
: podr. Str. 20, ćwiczenia str. 24

3)      Edukacja zintegrowana:
Podr. Str. 56-57, ćwiczenia str. 46-47
Edukacja matematyczna
: podr. Str 16-23, ćwiczenia str. 27-29

Film edukacyjny:  https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug
Piosenki o straży pożarnej: https://www.youtube.com/watch?v=jXF3Wba–Uohttps://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM

https://www.youtube.com/watch?v=M6WVB7CV44I
Piosenki o policji: https://www.youtube.com/watch?v=8Vo2DYNHeQc

Film edukacyjny o policji:  https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY
Piosenki o pogotowiu, opiece lekarzy:
https://www.youtube.com/watch?v=vJFykFWgWsw