Klasa 1 11.05.-15.05.2020

Tydzień 9 11.05.-15.05.2020

1) EDUKACJA ZINTEGROWANA

podręcznik str. 18-19 (czytanie tekstu przez nauczyciela, odpowiadanie na pytania 1-4 ze str. 19 na podstawie wysłuchanego tekstu)

Ćwiczenia str. 20 zad. 1-3.

2)EDUKACJA MATEMATYCZNA

podręcznik str 36-37 (omówienie tematu ważenia, pojęć cięższy-lżejszy, kilogram)

filmik:ważenie

https://www.youtube.com/watch?v=n4ORUCiRqgo

filmik: Jak działa waga?

https://www.youtube.com/watch?v=TzVrlCYfMrA

1) EDUKACJA ZINTEGROWANA

ptasie gniazda

https://slideplayer.pl/slide/412487/

podręcznik str. 20-21 (wspólne omawianie różnych gatunków ptaków i ich gniazd)

Na podstawie ilustracji z podręcznika: Do zeszytu wpisujemy: Ptaki i ich gniazda i wymieniamy kolejno nazwy ptaków ze str. 20-21.

Ćwiczenia str. 21 zad.4., str. 22 zad.5.

2) EDUKACJA MATEMATYCZNA

Ćwiczenia str. 45 zad. 1-4

1) EDUKACJA ZINTEGROWANA

odgłos wróbla

https://www.youtube.com/watch?v=FjZuQ1ejqZY

odgłos kukułki

https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA

odgłos bociana

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w

odgłos wrony

https://www.youtube.com/watch?v=q5f3g1j79d0

odgłosy ptaków

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA

Ćwiczenia str. 20 zad. 3

podręcznik-czytanka str. 22-23 (odszukiwanie wyrazów z „DŹ” I „DZI”). Na podstawie tekstu z czytanki wpisanie do zeszytu odgłosów ptaków.

Zapis w zeszycie:

Odgłosy ptaków:

Wilgi – gwizdy i trele

Sikorki – szczebiot

Kukułki – kukanie

Dzięcioł – stukanie

Słowik – śpiew

Ćwiczenia str. 23 zad 1-2 oraz str. 25 zad.1-2.

2) EDUKACJA MATEMATYCZNA

podr. Str 38, zad. 1-3

1) EDUKACJA ZINTEGROWANA

skrzydła – dlaczego?po co? Jak? (minuty filmu od 9:40 do 9:55)

https://www.youtube.com/watch?v=-syVkvEKaqw

podr. Str. 24-25. omówienie ilustracji i odpowiedzi na pytania 1,2,3 ze str. 24.

czytanie tekstu „Ludzie jak ptaki” ze str. 25 (odpowiedzi na pytania 1,2,3 ).

cwiczenia str. 27 zad 1,2 oraz zad. 3 str. 28

lot samolotem

https://www.youtube.com/watch?v=Egl5kJF7rnI

piosenka o samolocie

https://www.youtube.com/watch?v=VSh3Ql3bZ7o

lot balonem nad Krakowem

https://www.youtube.com/watch?v=vH2AxF-fcRU

lot szybowcem

https://www.youtube.com/watch?v=zJ3Tagfuqfk

lot motolotnią

https://www.youtube.com/watch?v=LGepJqZQf1c

lot helikopterem

https://www.youtube.com/watch?v=hwnSeIGXI88

2) EDUKACJA MATEMATYCZNA

podr. str. 38 zad. 4,5.

1) EDUKACJA ZINTEGROWANA

podr. Str. 26-27 zad. 1-6

Ćwiczenia str. 26 zad. 3,4 oraz str. 24 zad. 3,4

2) EDUKACJA MATEMATYCZNA

podr. Str 39, zad. 1.