Dzień Edukacji Narodowej

Dzień 14 października jest we współczesnej Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom za ich pracę.  Naszych najmłodszych oficjalnie przyjęliśmy  w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Płokach. Uczniowie podczas akademii zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz teatralne. Dyrektor szkoły życzył nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym sukcesów w pracy , nieustającej aktywności i kreatywności . W szczególny sposób wyraził podziękowanie nauczycielom, którzy  wykazali się ciekawymi inicjatywami i  wdrażali autorskie programy.