Bezpieczeństwo w sieci

13.02.2019r. pan Przemysław Rejdych spotkał się z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo 
w sieci oraz zagrożenia na jakie narażeni są młodzi ludzie. Pan Przemysław starał się w swoim wystąpieniu pokazać, jak niebezpieczne może stać się nieumiejętne korzystanie z internetu. Przestrzegał, że obdarzenie zaufaniem osób poznanych w sieci może przynieść bardzo negatywne skutki. Przypomniał również , jakie środki ostrożności należy zachować podczas korzystania z internetu,podczas poruszania się po drodze oraz gdzie i komu zgłaszać wszelkie niepokojące zachowania. Zalecał również, aby być bardzo ostrożnym w kontaktach z osobami nieznajomymi. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo.