Akrobatyka.

W ramach realizowanego autorskiego programu Szkoła dla Sztuki Życia, uczniowie oraz przedszkolaki Publicznej Szkoły i Publicznego Przedszkola 
w Płokach, od dwóch lat uczestniczą w szeregu zajęć dodatkowych. Jednymi 
z takich zajęć jest gimnastyka z elementami akrobatyki oraz zajęcia taneczne. 
Dlaczego Akrobatyka? ponieważ podnosi sprawność fizyczną i poprawia koordynację ruchową. Wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację przestrzenną . Pozytywnie wpływają na wzrost
i rozwój dzieci, kształtując tym samym osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie. 
Dlaczego zajęcia taneczne? ponieważ taniec… pozwala zachować kondycje, harmonijnie rozwija, pomaga poruszać się z gracją, lekkością i elegancja, 
a poza tym w dorosłym życiu wypada zatańczyć kiedy ktoś poprosi 😉