Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek 16 października w Domu Kultury w Płokach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program uroczystości przygotowany został przez klasę pierwszą, druga i czwartą pod kierunkiem Pani Haliny Kuśnierz i pani Agnieszki Kołtun.
Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor, która po powitaniu przybyłych nauczycieli, rodziców, uczniów oraz zaproszonych gości wręczyła Pani Halinie Kuśnierz statuetkę uwieńczającą 40-letni staż pracy w Publicznej Szkole w Płokach. Po wielu ciepłych słowach jakie usłyszała Pani Halina od Pani Dyrektor jak i również od zaproszonych gości, uczniowie zaprezentowali występ artystyczny. Po przedstawieniu uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani. Nauczycielom wręczono przyznane przez uczniów odznaczenia. W poszczególnych kategoriach wyróżnieni zostali:
Pani Agnieszka Kołtun – ”Żyleta Roku”
Pan Kacper Szkowron – „Luzak Roku”
Pani Paulina Kudela – „Wykładowca Roku” oraz „Złote Lusterko”
Uczniowski Order Uśmiechu otrzymała natomiast pani Agnieszka Zub.
Zwieńczeniem akademii było wręczenie Nagrody Dyrektora Szkoły przez panią Anitę Pytel nauczycielom, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi.
Nagrodę dyrektora otrzymała pani Marta Kurdziel

no images were found